Selecteer een pagina

Het is zeker goed dat de gemeente Bergen beleid ontwikkelt voor de opvang en huisvesting van ontheemden, ongeacht of de Spreidingswet daadwerkelijk wordt ingetrokken door het nieuwe kabinet.

Achterover leunen in afwachting van wat de landelijk overheid beslist, is niet verstandig. Door proactief beleid te ontwikkelen, kan de gemeente juist anticiperen op de behoeften en uitdagingen die gepaard gaan met de opvang en huisvesting van ontheemden.

Hiermee kunnen mogelijke problemen worden voorkomen en kan er adequaat worden gereageerd op verschillende scenario’s, passend op een schaal voor de gemeente bergen.

Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente Bergen haar verantwoordelijkheid neemt en zich voorbereidt op eventuele veranderingen in het beleid op nationaal niveau. Hierbij dienen we onze eigen inwoners natuurlijk niet te vergeten.

CDA-Raadslid

Mart van der Aa