Selecteer een pagina
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van de gemeente Bergen. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben ze enkele adviezen gegeven. Wij konden ons helemaal vinden in hun adviezen.

Het CDA vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt naar behoefte van onze inwoners zodat zowel onze jeugd, als gezinnen en zeker ook de ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen. Het liefst in hun eigen dorp! Een mooi voorbeeld hiervan is het gerealiseerde plan bij de Droogstal in Wellerlooi.

Wat ons betreft kan het bouwen van voldoende en passende woningen gezien de woningnood niet snel genoeg gaan. Onze vraag aan het college van B&W was dan om snelheid te maken met de volgende projecten. Het doel van de gemeente is immers om de komende twee jaar ruim 250 woningen toe te voegen.

Het college kon dit gelukkig positief beantwoorden. Gezien ons slogan ‘samen leven in Bergen’ zijn we daar erg blij mee. Goed en passend woonbeleid is hierin cruciaal. We zullen de voortgang van de nieuwbouwplannen dan ook met interesse blijven volgen!

CDA-commissielid
Gaby Maarse