Selecteer een pagina
Afgelopen dinsdag is Frans Arts op 76-jarige leeftijd plotseling overleden. Frans is sinds de oprichting in 1980 actief lid geweest van de CDA afdeling in Bergen. Na het beëindigen van zijn werkzaamheden als eigenaar van Installatiebedrijf Arts in Afferden heeft Frans het bestuurslidmaatschap opgepakt. In de rol van penningmeester waren de financiën en de financiële verantwoordingen bij hem in goede handen.
Naast zijn werkzame leven en activiteiten voor het CDA heeft Frans veel tijd en energie gestoken in het verenigingsleven en andere maatschappelijke activiteiten in Bergen, waaronder Fanfare ‘Les Montagnards, de Blokhutrally en de Kruisen en Kapellenstichting.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.
Bestuur, leden en fractie van CDA Bergen