GELD VOOR ACCOMODATIES AFFERDEN

In de laatst gehouden vergadering van de gemeenteraad voor de zomervakantie heeft het CDA gepleit voor het opnemen van een investeringsbedrag in de begroting 2018 voor uitvoering van het accommodatiebeleid in Afferden. Tot op heden voorziet de gemeentelijke begroting niet in een dergelijke bijdrage. ‘Het lijkt mij redelijk dat voor Afferden nu geld gereserveerd gaat worden. Het CDA denkt daarbij op dit moment aan een bijdrage ter grootte van het bedrag dat  voor de uitbreiding van ’t Luukse in Wellerlooi door de gemeente beschikbaar is gesteld’ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops  Door de Werkgroep Accommodaties Afferden en de Dorpsraad Afferden wordt al geruime tijd nagedacht over de toekomst van de accommodaties in Afferden. Naast een plan dat leidt tot concentratie van alle voorziening op sportpark De Alverman werkt het dorp momenteel een variant uit waarbij gemeenschapshuis Iedershuus behouden blijft voor het dorp. Knoops: ‘Welke variant het uiteindelijk ook wordt. Er is hoe dan ook geld nodig. Als het nieuwe plan voldoet aan het gemeentelijk accommodatiebeleid wil het CDA dat er direct geld beschikbaar is om het plan te realiseren.’ De komende maanden gaat het college van B&W de begroting opstellen. In november spreekt de gemeenteraad over de financiën voor 2018.