UITBREIDING WINKELBESTAND GOED VOOR SIEBENGEWALD

H&P stuurt bericht aan de gemeenteraad

Het overleg tussen Erik Lanting van H&P supermarkt en het college van B&W over de uitbreiding van de winkels in Siebengewald is nagenoeg afgerond. Dat heeft Lanting in een bericht aan alle leden van de gemeenteraad laten weten. Hij verzoekt de gemeenteraad het bestemmingsplan dat door het college naar de raad gestuurd is vast te stellen.

Eerder hebben CDA en PK gevraagd onderzoek te doen naar de plannen van H&P om op die wijze goed onderbouwd hierover te kunnen besluiten. De conclusie van het onderzoek is dat deze plannen positief zijn voor de leefbaarheid van Siebengewald en geen nadelen hebben voor de andere dorpen in de gemeente.  Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en H&P met een positief resultaat. ‘Ik ben blij met het bericht van de heer Lanting aan de gemeenteraad. Zijn plannen zijn een aanwinst voor Siebengewald en verdienen steun.’ aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. Het bestemmingsplan staat op de agenda van de raadsvergadering van juni. De laatste besprekingen tussen H&P en het college vinden, mede naar aanleiding van behandeling van de voorstellen in de commissie Ruimte en Economie, deze dagen plaats. Als dit overleg nog leidt tot aanpassingen in het raadsvoorstel zal bespreking door de raad mogelijk een maand later plaatsvinden. Knoops: ‘Ik hoop en verwacht dat de raad op 14 juni het bestemmingsplan kan vaststellen’.