ALLEREERST ZIJN DE HONDENBEZITTERS AAN ZET!

‘Het voorkomen van overlast van hondenpoep is een verantwoordelijkheid van hondenbezitters. Een kwestie van fatsoen en een kwestie van voldoen aan de geldende opruimplicht. Het is niet moeilijk een plastic zakje mee te nemen, de poep op te ruimen en het zakje in een openbare afvalbak of thuis te deponeren. De praktijk is helaas te vaak anders. De gemeente ontvangt klachten van overlast van hondenpoep, ook op plekken waar openbare afvalbakken staan. Meer openbare afvalbakken dragen dus niet vanzelfsprekend bij aan minder overlast. Allereerst zijn de hondenbezitters aan zet! De gemeente gaat op verzoek van het CDA de mensen wijzen op hun opruimplicht en hier intensiever op toezien. Desnoods worden boetes uitgeschreven. Beter is het natuurlijk dat we het samen niet zover hoeven laten komen.’

John Cornelissen, CDA raadslid gemeente Bergen.

In de raadsvergadering van 18 juni werd het initiatiefvoorstel 'Positief hondenbeleid' van de PK voor kennisgeving aangenomen