Rob Arts, nr. 7

Ik woon bijna mijn hele leven in Afferden met een klein uitstapje naar Nijmegen tijdens mijn studententijd. Ik ben getrouwd en heb een zoon en twee dochters en ben sinds kort opa. Ik ben al bijna 38 jaar docent wiskunde en informatica en ICT-coŲrdinator op het Marnix College in Ede. Van jongs af aan ben ik al lid van voetbalvereniging H.R.C. í27, waar ik gevoetbald heb, jeugdleider en bestuurslid ben geweest en nu ook voorzitter a.i. Sinds 2 jaar ben ik ook voorzitter van Stichting de Alverman, de overkoepelende organisatie, die het sportcomplex in Afferden beheert. Met het project Alverman 2.0, waarbij het gebouw uitgebreid wordt tot een multifunctioneel centrum, komen meerdere verenigingen (sociaal-cultureel en sportief) samen in De Alverman. We gaan daar dus echt samen leven! Ik verheug me er al op!

Ik merk als bestuurder dat het moeilijk is om in het verenigingsleven alle posten bezet te krijgen. Iedereen wil wel sporten maar daar houdt het meestal mee op. Ook hebben de verenigingen vaak een teruglopend ledenaantal. Daarnaast moeten de verenigingen de (financiŽle) eindjes aan elkaar zien te knopen. Dit alles zijn meestal geen gemakkelijke opgaven.

Ik ben er van overtuigd dat de verenigingen een belangrijke plaats in nemen in onze samenleving. Daarom maak ik me sterk voor een gezond verenigingsleven in de gemeente Bergen Lb.

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!