Rick van Veen, nr. 6

Mijn naam is Rick van Veen. Ik ben 25 jaar en samen met ons pap en mam woon ik zowat mijn hele leven tussen grens en Maas verscholen in ons mooie dorpje Well. Doordeweeks studeer ik aan de Fontys de studie CommerciŽle Economie, waarnaast ik in het weekend in supermarkten kookdemonstraties organiseer. Buiten de alledaagse verplichtingen zet ik mij sinds 2017 in voor de Commissie Ruimte & Economie en ben ik sinds 2019 secretaris van het CDA Bergen.

Mijn mening is dat een leefbare omgeving helaas geen vanzelfsprekendheid is en ik voel dat de leefbaarheid ook in onze gemeente onder druk staat. Hoewel onze gemeente niet alle ontwikkelingen (denk aan: individualisering, polarisering en intensivering van competitie) van buitenaf kan weren, is er wel degelijk een gereedschapskist vol gereedschap waarmee wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat onze gemeente leefbaar blijft.

Ikzelf ben trots op onze gemeente en dat gevoel wil ik koesteren en doorgeven aan de generaties na ons, zodat ook zij het best kunnen Samen Leven in Bergen.

Daarom ga ik mij met al het gereedschap dat voorhanden is inzetten voor:

1. Betaalbare woningen voor jong en oud.

Door het aanbod aan betaalbare woningen voor jong en oud waar mogelijk te stimuleren, kan de gemeente ervoor zorgen dat de jeugd binnen de gemeente blijft wonen, dat het inwoneraantal toeneemt en de leeftijdsopbouw vervolgens in positieve zin wordt beÔnvloedt.

2. Verbetering van kwaliteit en kwantiteit aan voorzieningen.

Doordat het inwoneraantal ten gevolge van het aanbod aan betaalbare woningen zal stijgen en de leeftijdsopbouw zal veranderen, zal de totale vraag naar specifieke kwaliteit en kwantiteit aan voorzieningen toenemen. Door tijdens de verhoogde vraag aan voorzieningen, ondernemers tegelijkertijd ruimhartig te faciliteren, kan de gemeente ervoor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit aan voorzieningen verbeterd wordt.

3. Behoud van kwaliteit en kwantiteit van het verenigingsleven.

Doordat het inwoneraantal ten gevolge van het aanbod aan betaalbare woningen zal stijgen en de leeftijdsopbouw zal veranderen, zal de totale vraag van inwoners op zoek naar gemeenschapszin toenemen. Door tijdens de verhoogde vraag naar gemeenschapszin, het verenigingsleven tegelijkertijd ruimhartig te faciliteren en waar nodig financieel te ondersteunen, kan de gemeente ervoor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het verenigingsleven behouden blijft.

4. Verbetering van de openbare ruimte.

Dat het inwoneraantal en de leeftijdsopbouw uiteindelijk zal toenemen/veranderen is een goede zaak voor de leefbaarheid. Echter, om de leefbaarheid langdurig te verbeteren is de openbare ruimte, dus de dorps- en de landschapsinrichting, ook belangrijk voor de mate waarin we leefbaarheid ervaren. Ikzelf streef naar het behoud van het huidige landschap dat onze gemeente kent. Waarin zowel de agrariŽr als de natuur evenredig veel de ruimte krijgen. Daarnaast streef ik naar een verbetering van de dorpsinrichting van onze dorpen, door onder andere de aandacht te vragen voor de verouderde jaren 60 bestrating in onze dorpen.

5. Behoud van solidariteit.

Ik ben ervan overtuigd dat pure solidariteit voortkomt uit een dorp waar de gemeenschapszin hoog in het vaandel staat, waar de jongeren de ouderen verzorgen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Helaas zijn er echter altijd mensen die buiten de boot lijken te vallen, dat kan naar mijn mening niet in een welvarend land als Nederland. Mensen die eenzaam zijn, mensen die met zichzelf in de knoop zitten, mensen die minder te besteden hebben en ouderen die verzorging nodig hebben moeten geholpen worden als de gemeenschap niet naar hen omkijkt.

Kunt u zich vinden in mijn verhaal? Dan zou ik graag uw stem krijgen om u de komende vier jaar te mogen vertegenwoordigen binnen onze gemeente.

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!