Koen Jacobs, nr. 3

Als CDA maken we ons sterk voor vitale samenleving waarin we elkaar helpen en waarin iedereen meedoet. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol. Wanneer er problemen zijn waar de gemeente mee kan helpen, dient de gemeente hier een gedragen en daadkrachtige aanpak voor te hebben. Momenteel staan we als als samenleving en gemeente voor een aantal uitdagingen.

 

Allereerst is het is erg belangrijk dat onze inwoners zowel nu als in de toekomst prettig kunnen wonen in hun dorp. Jong Ún oud. Door voldoende woningen te bouwen moet elke inwoner de kans hebben om aan een betaalbare woning te komen.

 

Maar het hebben van een woning is natuurlijk niet het enige dat mensen nodig hebben om prettig in onze gemeente te kunnen wonen. Samen leven doe je namelijk niet alleen. De leefbaarheid van dorpen vergroten is voor mij daarom een belangrijk aandachtspunt.

 

De afgelopen jaren heeft het CDA onder meer gezorgd dat de starterslening is verhoogd en de gemeente actiever is geworden op het gebied van woningbouw. Daarnaast hebben we de vaste lasten voor verenigingen en stichtingen voor het beheer van hun clubhuis verlaagd.

 

Maar er moet natuurlijk meer worden gedaan om de huidige problemen op het gebied van huisvesting te verhelpen. Daarbij vragen ontwikkelingen als groeiende eenzaamheid en voorzieningen die onder druk staan ook om een oplossing.

 

De komende jaren wil ik me sterk maken voor meer betaalbare woningen. Dat is met name voor jongeren, alleenstaanden en mensen met een kleinere portemonnee van belang. Voor hen is het nu vaak lastig om een betaalbare woning te kunnen vinden. Daarnaast wil ik me blijven inzetten voor leefbare dorpen met daarin aandacht voor verenigingen, voldoende voorzieningen en een breder aanbod aan overige ontmoetingsplekken.

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!