Nic Vloet, nr. 21

In de afgelopen 40 jaar in de Bergse politiek heb ik me vooral ingezet voor een goede ontwikkeling van het buitengebied met name voor de agrarische sector en de ontwikkeling van het Nationale park Maasduinen. Eerst met name via de Ruilverkaveling Bergen en het Waterschap, later als raadslid en wethouder met de portefeuille Ruimtelijke ordening.

Daarnaast als lid en secretaris van de Gebiedscommissie ontwikkeling Platteland Maasduinen.

Met de hoogwaterveiligheid heb ik me vele jaren bezig gehouden, eerst als medewerker van het waterschap in combinatie met het raadslidmaatschap en later als wethouder en Commissielid heb ik mij ingezet voor de bestrijding van het hoogwater en de aanleg van de (nood)dijken en de huidige dijkverhogingen in Bergen/Aijen, Nieuw Bergen/Heukelom en Well.

Het hoogwatervrij maken van de weg Bergen Nieuw Bergen is altijd mijn streven geweest.

Op dit moment vind ik het belangrijk dat er duidelijkheid komt met betrekking tot de mestwetgeving en de gevolgen van de stikstofwetgeving zowel voor de boeren in onze gemeente als voor de woningbouw die hier van afhankelijk is. Verder vindt ik het belangrijk dat in het bestemmingsplan duidelijkheid komt over het gebruik van  de vrijkomende agrarisch gebouwen in verband met het stoppen van veel boeren. Wij moeten voorkomen dat het buitengebied gaat verrommelen.

Een ander belangrijk punt voor de toekomst voor onze gemeente en zijn bewoners is de goede instandhouding van het Nationale Park Maasduinen en  met name het landschap langs de Maas. Het herstel van de  Maasheggen is hierbij een belangrijk punt. De toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente moet voldoende aandacht krijgen. De uitvoering van het Maaspark Well zal hiervoor een goede impuls zijn.

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!