Marcel Schut, nr. 15

Mijn naam is Marcel Schut, samen met mijn vrouw en kinderen woon ik op de Beltweg (het huus van Grad Welles) in Siebengewald. Van beroep ben ik akkerbouwspecialist.

Ik ben een gezelligheidsmens en maatschappelijk betrokken, daarom ben ik naast lid van het CDA ook lid van verschillende besturen.  Al jaren zet ik mij in voor fanfare/drumband Eendracht te Siebengewald, momenteel als bestuurslid. Ik ben lid van de werkgroep parochie Sint Joseph Ún zit in de federatie van de parochies Siebengewald, Afferden en Bergen. De toekomst van onze parochies gaat me aan het hart en ik wil graag meedenken hoe we de kerk en onze geloofsgemeenschap toekomstbestendig houden en mee kunnen veranderen in deze roerige tijden. Het stimuleren van samenwerken tussen verschillende verenigingen en besturen binnen Ún buiten de dorpen is van belang om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Het is belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten op verschillende manieren binnen onze SAMENleving, een plek waar iedereen zich thuis voelt Ún zichzelf kan zijn. Waarin we elkaar respecteren Ún oog hebben voor elkaar.

Belangrijk is het dat onze jongeren zich kunnen huisvesten binnen de gemeente. Er zullen betaalbare woningen gebouwd moeten worden zodat zij niet genoodzaakt zijn om elders hun woning te gaan zoeken. Ook voor onze ouderen moeten woonvoorzieningen genoeg zijn zodat ze in de buurt kunnen blijven wonen.

De landbouw heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik wil mij graag inzetten voor het behoud hiervan op een gezonde manier. Het ontwikkelen van goede verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer is van groot belang voor de sector. Voor agrariŰrs die willen stoppen met hun bedrijf moeten er mogelijkheden zijn om de bestemming van hun bedrijf te kunnen wijzigen en om hergebruik van de gebouwen mogelijk te maken.

Ik ben een man van mijn woord: afspraak is afspraak.  Daar mag u mij en het CDA aan houden, ook daarom ben ik lid van het CDA.

Geef uw stem aan Het CDA zodat we SAMEN zaken kunnen aanpakken.

Marcel Schut

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!