Jacob Knoops, nr.1

Even voorstellen:

Mijn naam is Jacob Knoops, 53 jaar. Ik ben geboren en getogen in Nieuw Bergen en woon inmiddels ruim 24 jaar in Siebengewald met mijn vrouw Monique en onze kinderen Luuk en Anna. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur van Waterschap Rivierenland in Tiel.  In mijn vrije tijd ben ik actief bij Stichting de Zonnetjes on Tour. Dat is een vrijwilligersorganisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast ben ik ruim 40 jaar muzikaal actief in de wereld van de blaasmuziek en betrokken geweest bij de oprichting van de stichting die muziekopleidingen voor de jeugd organiseert in onze gemeente. Als fractievoorzitter van het CDA zet ik me in voor onze streek, onze gemeente en onze dorpen waar ik trots op ben.

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met de slogan: Samen leven in Bergen! De nadruk in die slogan ligt op het woord ‘Samen’. Dat past heel goed bij mij persoonlijk. Als gemeente of als individu alleen bereik je niets. Het CDA wil een samenleving waarin burgers en bedrijven samen met de gemeente werken en bouwen aan een hechte gemeenschap. Het woord ‘Samen’ is ook een uitnodiging aan de andere politieke partijen met elkaar samen te werken in het belang van onze inwoners.

Mijn energie zet ik het liefste in op doelstellingen die er voor zorgen dat het ook op de lange termijn goed leven is voor al onze inwoners. Het inzetten op een stevige groei van onze bevolking met tenminste 10% in 2030 met bijbehorende woningbouw, is zo’n lange termijn doel. Dit is nodig om onze gemeente qua beschikbare voorzieningen aantrekkelijk te maken voor met name jongeren die hier willen wonen terwijl ze elders werken. In de gemeente Bergen wil je je kinderen op laten groeien en zelf gelukkig oud worden!

De klimaatverandering vraagt om ingrijpende maatregelen op het gebied van energietransitie, de waterveiligheid en de landschappelijke kwaliteit. In 2030 willen we energie-neutraal zijn. Het Energielandgoed Wellsmeer gaat ons daarbij helpen. Voor mij is zeker zo belangrijk dat de opbrengsten uit die energiewinning niet naar (buitenlandse) investeerder gaan, maar ten goede komen aan onze gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een lange termijn investeringsplan. Met zo’n investeringsplan kunnen we de wegen en openbare ruimte in alle dorpen op het niveau brengen zoals we dat recent gedaan hebben in de Oranjebuurt in Afferden, de Pastoor- en Hoenderstraat in Well en de Kruisstraat in Wellerlooi.

 

Klik hier om naar CDA-bergen.nl te gaan!