Gemeente Bergen blijft Gemeente Bergen

Hoofdagendapunt van de interessante raadsvergadering van 23 april was de vaststelling van de Omgevingsvisie 2030: een visie voor de toekomst van onze gemeente waar we wat mij betreft trots op mogen zijn!

In het debat over de omgevingsvisie kwam ook het eerder door PK en KERN geopperde idee aan de orde om te onderzoeken of de naam van de gemeente Bergen omgezet zou kunnen worden in de gemeente Maasduinen. Over dat onderwerp zal nog een ambtelijke notitie worden voorbereid, maar dat heeft volgens mij eigenlijk weinig zin meer.

Namens het CDA heeft John Cornelissen duidelijk gemaakt dat het CDA niets ziet in een wijziging van de gemeentenaam. Ook de VVD was daar helder over. KERN bekende kleur door aan te geven dat de partij nog steeds uit is op een herindeling van Bergen met Gennep en Mook. Die nieuwe gemeente zou dan Maasduinen mogen heten. Maar ook KERN wil de naam van de huidige gemeente Bergen niet wijzigen. De PK gaf aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek naar naamswijziging mede ook omdat hierom gevraagd was door enkele burgers. Dit wil echter nog niet zeggen dat de PK ook daadwerkelijk voorstander is van wijzigen van de gemeentenaam maakte de partij duidelijk.

Kortom, het lijkt helder: er is gelukkig geen meerderheid te vinden voor een wijziging van de naam van de gemeente Bergen.