BERGEN: 'GEEN UITKERINGSFABRIEK'

'Het is absoluut noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen. Gelukkig wordt daar nu ook hard aan gewerkt. Voor het CDA blijft het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft die blijft krijgen. We laten niemand in de steek' reageert CDA fractievoorzitter Jacob Knoops op de problemen in het sociaal domein die dinsdagavond werden besproken in de commissie Samenleving.

Naast de miljoenenoverschrijding in de jeugdzorg heeft de gemeente Berge...n de doelstelling in het kader van de participatiewet in 2017 bij lange na niet gerealiseerd. Slechts twee mensen konden vanuit de bijstand naar regulier werk begeleid worden, terwijl de doelstelling was om dit voor 40 mensen te realiseren. 'Geven we de mensen genoeg zorg of zijn we een uitkeringsfabriek?' vroeg burgemeester Manon Pelzer zich dinsdagavond tijdens de commissievergadering af. Het nieuwe college van B&W, dat na het vertrek van wethouder Lia Roefs (PK) is gevormd wil met tal van maatregelen weer grip krijgen op het zogeheten 'sociale domein'.

Voor een verslag van de bespreking in de commissievergadering wordt verwezen naar bijgevoegd artikel uit dagblad 'De Limburger'