GEMEENTEWERF BERGEN ZONDER GASMETER

De gemeente Bergen gaat de meer dan 30 jaar oude CV installatie van de gemeentewerf op industrieterrein de Flammert vervangen.  Met het oog op duurzaamheid heeft het CDA bij de algemene politieke beschouwingen gevraagd te bekijken of er gebruik gemaakt kan worden van het snoeihout dat de gemeente genereert uit bos- en plantsoenonderhoud.  In vergelijk met een nieuwe conventionele CV installatie blijkt nu dat de gemeente met een houtsnipperkachel een kostenreductie kan bewerkstelligen én dat er CO2 neutraal gestookt kan worden. De gemeentewerf kan na ingebruikname van de nieuwe installatie van het gasnet afgesloten worden. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops reageert tevreden op het besluit van het college B&W om biomassa in te zetten voor warmtevoorziening: ‘Dit is een mooi voorbeeld van ondernemen met de natuur op een duurzame manier’. Omdat er binnen de gemeente jaarlijks 250 ton snoeihout wordt gegenereerd en de verwarming van de gemeentewerf zo’n 60 ton snoeihout vraagt kan op basis van de gemeentelijke ervaringen worden bekeken of er mogelijkheden zijn om in de toekomst omliggende bedrijven/instellingen ook gebruik te laten maken van deze techniek.