FINANCIňN OP ORDE IN GEMEENTE BERGEN

De gemeente Bergen koerst op een positief financieel resultaat van circa Ä 65.000,-- over het jaar 2021. Die prognose is opgenomen in de bestuursrapportage die afgelopen donderdag besproken is in de Commissie Bestuur en FinanciŽn. Alle politieke partijen toonden zich tevreden over de rapportage en het gevoerde financieel beheer.

Vier jaar geleden dreigde de gemeente in financieel zwaar weer te komen als gevolg van forse overschrijdingen van de kosten voor met name de jeugdzorg en de voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Na lange onderhandelingen sprak de coalitie van CDA, PK en VVD af de gemeentelijke financiŽle huishouding op orde te brengen en te houden. ĎDat is gelukt, al blijft het zaak de vinger aan de pols te houden en scherp te blijvení waarschuwde verantwoordelijk wethouder Antoon Splinter (CDA).

Splinter kondigde daarnaast een financieel gezonde begroting 2022 aan, met ruimte voor nieuw beleid dat de gemeenteraad na de verkiezingen van volgend jaar kan invullen. De begroting zal deze week aan de gemeenteraad aangeboden worden ter bespreking in de raadsvergadering van 9 november a.s.