Provincie positief over plannen Energielandgoed Wells Meer

Gemeente Bergen en Provincie Limburg onderzoeken business case Energielandgoed Wells Meer

De gemeente Bergen en de Provincie Limburg hebben afgelopen woensdagmiddag een intentieverklaring ondertekend, waarin beide overheden afspreken samen te gaan werken aan een business case voor de realisatie van Energielandgoed Wells Meer. In de business case is aandacht voor de technische, financiŽle, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Het energiegebied beslaat bij volledige realisatie een oppervlakte van ruim 400 hectare met daarin een zonnepark, windmolens en energieopwekking via biomassa.

De Provincie Limburg heeft meer dan de helft van de gronden in bezit, die straks nodig zijn voor het aanleggen van het energiepark. Gedeputeerde Hubert Mackus maakt zich hard voor het beschikbaar stellen van die gronden voor deze flinke stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame Limburgse energievoorziening. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het huidige gebruik van die gronden. De opbrengst van de gronden wordt waar mogelijk gebruikt voor de ontwikkeling van natuur en landschap.

 
De bouw van het innovatieve energiegebied gaat, zo is de bedoeling, medio 2022 van start en er wordt gestreefd naar een opbrengst van circa 300 megawatt.
Het enorme energiegebied moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van provincie en gemeente en is in deze opzet uniek in Nederland. Behalve energievoorziening is er straks in Wells Meer ook ruimte voor recreatie, natuur, landbouw (met dubbel ruimtegebruik) en onderwijs. De directe omgeving van het plangebied wordt betrokken bij de ontwikkeling van het energielandgoed. Dat gebeurt al bij de planvorming. Maar de omgeving moet ook direct kunnen profiteren van de komst van Energielandgoed Wells Meer, in de vorm van financiŽle participatie, bijvoorbeeld via een energiecoŲperatie. De gemeente Bergen wil hiermee breed draagvlak voor het plan waarborgen.

Maandag 1 oktober is er vanaf 19.30 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis van Bergen over het Energielandgoed Wells Meer. Daarbij gaat het om de kaders en uitgangspunten van het Energielandgoed, de verschillende vormen van duurzame energie, de procedure en status van het project en de gepubliceerde ontwerpstructuurvisie.
Meer informatie over het Energielandgoed staat op de website van de gemeente Bergen.

 

Wethouder Antoon Splinter namens de gemeente Bergen en gedeputeerde Hubert Mackus namens de Provincie Limburg ondertekenen de intentieovereenkomst.