COALITIE CDA-PK TEN EINDE


Wethouder Roefs van de PK heeft haar ontslag ingediend nadat de fracties van CDA, VVD en KERN in de gemeenteraad hun afkeuring hebben uitgesproken over de manier waarop zij sturing heeft gegeven aan verbeteringen die binnen de gemeente moeten plaatsvinden om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. De PK fractie heeft naar aanleiding daarvan de samenwerking met het CDA beëindigd.

Uit een intern onderzoek dat vanmiddag naar de raad werd gestuurd bleek... dat onvoldoende invulling is gegeven aan de verbetermaatregelen die de gemeenteraad met de wethouder overeengekomen was. De gemeenteraad besprak vanavond ook een kritisch rapport van de externe Rekenkamer over hetzelfde onderwerp.

'Inmiddels zijn de kosten voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de jeugdzorg opgelopen tot € 2,9 miljoen euro in 2017, terwijl hiervoor € 1,4 miljoen begroot is. Dat kan zo niet doorgaan. Dat weet iedereen' aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops

12 december 2017