Vergaderschema 2022
Gemeenteraad, Cie's en CDA-fractie gemeente Bergen (L)

Onder voorbehoud!!

Activiteit Dag Tijd

Data

               

Fractieoverleg
openbaar

Do

19.30

20/01

10/02       12/05 16/06 01/09 22/09 13/10 17/11

Commissie Samenleving

Di

19.30

25/01

15/02

      17/05 21/06 06/09 27/09 18/10 22/11

Commissie R&E*

Wo

19.30

26/01

16/02

      18/05 22/06 07/09 28/09 19/10 23/11

Commissie B&F** + presidium

Do

19.30

27/01

17/02

      19/05 23/06 08/09 29/09 20/10 24/11
Ophaalsessie kadernota Di 19.00         7/04            
Gezamenlijke commissies                       01/114)  

Fractieoverleg
besloten

Do

19.30

10/02

03/03

 

    02/06 07/07 22/09 13/10 03/11 08/12

Raadsvergadering

Di 19.00 ma

14/02

08/03 wo 29/031)

do 30/032)

26/04 07/06 12/073) ma 26/09 ma 17/10 08/115) 14.00u 13/12

1) 29 maart: laatste vergadering oude raad

2) 30 maart: eerste vergadering nieuwe raad

3) 12 juli: kadernota 2022 + jaarrekening 2021

4) 1 november 2021, Bespreken begroting 2022 gezamenlijke commissies

3) 8 november 2021, 14.00 uur: Begroting 2022

*R&E:  Ruimte en Economie
**B&F: Bestuur en FinanciŽn