GROTE BELANGSTELLING VOOR ZELFBOUWEN STARTERSWONINGEN

Onder aanwezigheid van ruim 60 jongeren uit de gemeente Bergen heeft op maandagavond 7 september een informatiebijeenkomst over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap plaatsgevonden (CPO). De avond werd georganiseerd door het Bergense CDA. Tijdens deze avond zijn twee CPO-deskundigen aan het woord geweest die veel projecten in onder andere de gemeenten Boxmeer en Cuijk hebben begeleid. Zij gaven uitleg over wat CPO inhoudt en beantwoordden na afloop vragen vanuit de aanwezigen.  

“De grote belangstelling voor deze avond toont aan dat het thema wonen veel mensen aanspreekt. Het vinden van een huis is door de stijgende huizenprijzen voor met name starters en jongeren moeilijk. Daar wil het CDA iets aan doen. Wij denken dat CPO hiervoor een goede oplossing kan bieden, en het biedt tegelijkertijd mensen de mogelijkheid om hun eigen huis te ontwerpen”, aldus gemeenteraadslid Koen Jacobs (CDA).

De informatiebijeenkomst is de eerste stap in een traject dat uiteindelijk moet leiden tot één of meer CPO-projecten in de gemeente Bergen. Mensen die verder aan de slag willen met CPO, kunnen zich via k.jacobs@bergen.nl aanmelden en hierbij aangeven welk dorp hun voorkeur heeft. Omdat de gemeente een relatief grote grondpositie heeft in Afferden, Siebengewald en Wellerlooi kunnen CPO-projecten in deze dorpen snel worden ontwikkeld. In de andere dorpen kan er bij genoeg aanmeldingen worden gekeken of de gemeente ergens bouwgrond kan verwerven.

Voor Afferden hebben zich al veel mensen aangemeld en zijn er nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan op dit moment beschikbare kavels worden gegadigden mogelijk op een reservelijst geplaatst.