ORIňNTERENDE BESPREKINGEN COALITIEVORMING VAN START

Jacob Knoops, voorzitter van de grootste fractie (CDA) in de vorige week gekozen gemeenteraad, houdt deze week oriŽnterende gesprekken met vertegenwoordigers van de andere fracties om na te gaan of, op basis van inhoud, samenwerking in het college van burgemeester en wethouders mogelijk is. Dit als opmaat naar de coalitievorming.