Duurzaam college gaat energiek aan de slag

'Energiek aan de slag voor een mooie toekomst'. Zo luidt in de gemeente Bergen het programma op hoofdlijnen voor de komende vier jaar van de nieuwe coalitie CDA, PK en VVD. Maandagavond 18 juni 2018 werd deze nieuwe coalitie met kandidaatwethouders Antoon Splinter (CDA), Lia Roefs (PK) en Frans Pekema (VVD) in de raadzaal voorgesteld. In de raadsvergadering van 3 juli is de installatie van het nieuwe college geweest.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wonnen CDA en PK elk een zetel en bleef VVD gelijk. Een overduidelijke uitslag waar CDA en PK richting kiezers iets mee zouden moeten doen. Maar eind vorig jaar is er veel in coalitieland gebeurd en vielen er links en rechts grote woorden. De verhoudingen tussen CDA en PK waren ernstig verstoord.

Na de verkiezingen volgde een tijd van bezinning maar werden ook al snel verkennende gesprekken gevoerd onder leiding van de fractieleider van de grootste partij Jacob Knoops. Daaruit bleek dat de voorkeur van alle partijen uitging naar een zo breed en stabiel mogelijke coalitie. Ook werd afgesproken dat ongeacht hoe de coalitie er uit zou gaan zien, het aantal wethouders van twee naar drie zou gaan.

Na de verkiezingen blijken ook de gesprekken tussen PK en CDA en de tijd hun werk te hebben gedaan. De blik werd weer op de toekomst gericht, van fouten uit het verleden is geleerd en onderling werd opnieuw vertrouwen in elkaar uitgesproken. Zo is onder de bekwame CDA fractieleider Jacob Knoops een nieuwe brede CDA/PK/VVD-coalitie gesmeed, is er een gedegen coalitieakkoord opgesteld en werden Antoon Splinter, Lia Roefs en Frans Pekema bereid gevonden om als wethouder de komende vier de kar te gaan trekken. Grofweg gaat Splinter met de portefeuille ruimtelijke ordening en financiŽn aan de slag, Roefs met de portefeuille Leefbaarheid en Pekema neemt economie en zorg voor zijn rekening. Burgemeester Pelzer houdt de portefeuille bestuur en organisatie.

Jacob Knoops: ''Om de onderlinge samenwerking binnen het college te versterken heeft bij de samenstelling van de portefeuilles overlap van werkvelden plaatsgevonden.'' Zo gaat Lia Roefs over de brede portefeuille Leefbaarheid maar heeft Frans Pekema bijvoorbeeld ook zorg in zijn portefeuille. ''De portefeuilles zijn zo samengesteld dat we de kwaliteiten van ieder collegelid op de juiste plek in kunnen zetten'', vult Lia Roefs aan.
In de raadsvergadering van 3 juli heeft de installatie van het nieuwe college plaatsgevonden en kan de coalitie met 12 zetels in de raad de komende vier jaar aan de slag.

Fractievoorzitters Jack Jennissen (VVD), Jacob Knoops (CDA) en Jos Valckx (PK) ondertekenen het coalitieakkoord.