Coalitie tussen CDA en PK ingesteld!

Beide partijen hebben in korte tijd overeenstemming bereikt over de wethouders en hun portefeuilleverdeling, waarbij dient te worden opgemerkt dat zowel de CDA-fractie alsook de PK-fractie vindt dat het college zelf dient uit te maken hoe de precieze verdeling plaatsvindt.

Door de beide fractievoorzitters hebben het coalitieprogramma ondertekend.

Jacob Knoops en Jos Valkcx feliciteren elkaar met het bereikte akkoord!

Het coalitieprogramma geniet volop steun van beide partijen. De titel van het programma: "SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBAAR, STERK EN SOCIAAL BERGEN ", geeft aan hoe de beide partijen de zaken denken aan te pakken: met z'n allen de handen uit de mouwen steken en samen, gemeente en inwoners, aan een goede gemeente en gemeenschap werken.

Ondertussen zijn de wethouders gežnstalleerd.

Ben Buiting (CDA, 1e loco burgemeester) en Lia Roefs (PK, 2e loco burgemeester) met de bloemen na de installatie.

De burgemeester enwethouders  met de portefeuilleverdeling:

Burgemeester Pelzer Wethouder Buiting Wethouder Lia Roefs

Focuspunt :
visie Bergen 2030

Openbare orde en veiligheid (wettelijke taken, politie, brandweer, veiligheidsregio)
FinanciŽn
Personeel en organisatie
Communicatiebeleid Informatie en automatisering
Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
Samenwerking Regionale- en Euregionale zaken Handhaving

 

Focuspunt:
ondernemen met de natuur

Ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer
Milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting Monumentenzorg
Kunst
Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar
Economie, Recreatie en Toerisme Projecten:
   o Maaspark Well
   o MosaÔque
   o Bleijenbeek
   o Nationaal Park
   o Heukelomse beekdal

 

Focuspunt:
sociale cohesie

Welzijn breed
Drie decentralisaties
Kernenbeleid
Accommodatiebeleid
Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
Volksgezondheid
Onderwijs

 

Om het coalitieprogramma te lezen, klik hier.

Voor meer informatie:

Jacob Knoops, CDA,
06 53 70 51 29, jjmknoops@home.nl

Jos Valckx, PK, 06 29 38 93 92, josvalckx@kpnmail.nl