BOUWPLANNEN? INDIENEN!

‘Iedereen die in onze gemeente wil bouwen, kan bouwen’. Onder dat motto roept het CDA particulieren en ondernemers op concrete, realistische plannen in te dienen bij het college van B&W. In al onze dorpen is ruimte om te bouwen. Daarnaast roept het CDA bezitters van bestaande bouwplannen op om de bouwtitels die ze vaak al heel lang hebben, te verzilveren en daadwerkelijk tot bouw over te gaan. Ook gaat de gemeente op verzoek van het CDA zelf gronden verwerven en plannen ontwikkelen als de markt daar onvoldoende invulling aan geeft.

De gemeenteraad heeft een gemeentelijke- en een regionale woonvisie vastgesteld. Aan nieuwe visies hebben we geen behoefte. We willen bouwen!

Het tempo moet omhoog ook door de gemeente zelf. Het CDA is daarom aan de slag met het opstarten van projecten waarbij mensen gezamenlijk starterwoningen in eigen beheer gaan bouwen. Een eerste project van 15 woningen in Afferden staat bijna in de steigers. ‘Niet lullen, maar poetsen’ zei CDA-raadslid Koen Jacobs tijdens een onlangs gehouden informatieavond. Inderdaad, voor het CDA staan alle seinen op ‘groen’.

Jacob Knoops

Fractievoorzitter CDA Bergen-Lb.