CDA WIL EXTRA GELD VOOR WONINGBOUWPLANNEN

Het tempo om woningbouwplannen te ontwikkelen in de gemeente Bergen moet omhoog. Dat signaal heeft de politiek breed afgegeven aan het college van B&W in de commissie bestuur en financiŽn. Aanleiding was de bespreking van de Kadernota 2021.

Eind juni presenteert wethouder  Lia Roefs de voorgenomen plannen in een werkvergadering aan de gemeenteraad. ĎHet CDA verwacht  ambitieuze plannen voor alle dorpen. In Nieuw Bergen en Well is extra haast geboden. Daar is nog nauwelijks bouwgrond te koopí aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. Om die ambitieuze plannen waar te kunnen maken kondigde hij namens het CDA een amendement op de Kadernota 2021 aan waardoor het college van B&W ruimte krijgt extra financiŽle middelen vrij te maken om het tempo te verhogen. De VVD reageerde direct positief op het aangekondigde amendement en wil het samen indienen met het CDA. PK en KERN gaan het bespreken in hun fracties.

Het amendement zal geagendeerd worden in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op 7 juli a.s..