MART VAN DER AA PLANT BOOM IN WELL

CDA kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen Mart van der Aa heeft zojuist een Lindeboom geplant aan de Kasteellaan in zijn woonplaats. Hij werd daarbij geholpen door CDA wethouder Antoon Splinter en CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. De plek voor de boom is tot stand gekomen in overleg met het Wellsforum. Het planten van een boom in alle Limburgse gemeenten op de Nationale Boomfeestdag vormt de introductie van het ‘1 miljoen bomenplan’ van het CDA.

Het CDA wil dat er de komende acht jaar evenveel bomen bijkomen in Limburg als dat er inwoners zijn. ‘Bomen leveren een waardevolle, onmisbare bijdrage aan onze leefomgeving. Ze verschonen onze lucht met zuurstof, bieden schaduw op een warme dag en sieren stad en landschap’ aldus Van der Aa.

Naast het bomenplan wil het CDA Limburg ook in de toekomst blijven investeren in natuur. In het verkiezingsprogramma zijn onder meer de volgende speerpunten opgenomen:

-Bescherming en beheer van ons unieke Limburgse landschap en de flora en fauna

-Het realiseren van een sterk Natuurnetwerk door de 50.000 hectare natuurgebieden in Limburg kwalitatief op te waarderen.

-Natuur-inclusieve landbouw stimuleren, waarbij voedselproductie en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

-Het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom intensieve veehouderijen.

-Geen nieuwe woning bouw in de natuur