GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN RENOVATIE BOERENBOND SIEBENGEWALD

 

De gemeente Bergen draagt eenmalig 30.000,-- bij in de renovatie van de voormalige Boerenbond in Siebengewald. Met deze bijdrage maakt de gemeente het mogelijk dat de Boerenbond naast commercieel renderende functies een maatschappelijke functie gaat krijgen voor verenigingen.

Er is grote behoefte aan ruimte binnen het verenigingsleven in Siebengewald waar men afgezonderd bestuursvergaderingen en dergelijke kan houden. In MFC De Klaproos is hier vaak geen ruimte voor omdat de bezetting van dit MFC vol is. Daarnaast wordt de Boerenbond het nieuwe onderkomen voor biljartvereniging t Tpke uit Afferden. Om deze maatschappelijke functies in het Boerenbondsgebouw te kunnen realiseren is een investering benodigd van in totaliteit 180.000,--. De gemeentelijke bijdrage is bedoeld om de onrendabele top van deze investering te financieren.

CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops is verheugd met de ontwikkelingen rondom het Boerenbondsgebouw: We mogen blij zijn met Oscar Huizinga die dit historische pand, gelet op zn karakteristiek en historische waarde voor het dorp weet te behouden. Dank aan de wethouders Roefs en Splinter die het belang van deze ontwikkeling voor Siebengewald hebben ingezien en de noodzakelijke gemeentelijke bijdrage mogelijk hebben gemaakt.