Hennie Nillesen-Van Lammeren:
Voor leefbaarheid en werkgelegenheid!

Mensen verbinden is voor Hennie de belangrijkste reden om zich verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten van Limburg. Besturen betekent immers constant de verbinding opzoeken. Limburgers zijn trots op hun dorpen. Het leefbaar houden van dorpen vraagt om een gezamenlijke aanpak van inwoners en overheden. Het vergroten van de werkgelegenheid heeft voor Limburg topprioriteit. Het CDA richt zich daarbij vooral op de bouw, de zorg en de agrarische sector. Ook de toeristische sector vraagt om een frisse aanpak.

Hennie zet zich graag in voor deze thema’s. Hennie runt samen met haar man een boomkwekerij en woont in Bergen. Haar hobby’s zijn: zingen bij Vocalgroup Joy, tennissen, en haar bestuurlijke functies. Zoals landelijk bestuurslid bij het CDAV, voorzitster van CDAV Limburg, raadslid gemeente Bergen (lb) en penningmeester bij ZijActief Limburg.

De toekomst kunt u meebepalen door op 18 maart a.s. uw stem op haar uit te brengen.

Lijst Noord nummer 7, Lijst Zuid nummer 47.