DE EERSTE BEGROTING VAN CDA, PK EN VVD

‘Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’ is de titel van het coalitieakkoord van CDA, PK en VVD. We zijn pas vier maanden verder. B&W hebben al grote stappen gezet. Het Energielandschap Wellsmeer krijgt steeds meer vorm. De financiële beheersing is, en wordt verder verbeterd. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de problemen in het sociaal domein op te lossen. Dat blijft een grote uitdaging voor onze en vele andere gemeenten. Het voorlopig resultaat is een solide begroting 2019 zonder stijging van de onroerendzaakbelasting. Het CDA is daar blij mee!

Op verzoek van het CDA zal er extra aandacht komen voor het landelijke actieprogramma: ‘Eén tegen eenzaamheid’ en het armoedebeleid. Een CDA-motie, om de aansluiting van de N271 en de Bergse Hei voor alle verkeer open te houden, kreeg unanieme steun. Het college zal de opknapwerkzaamheden van die omgeving nu spoedig oppakken. Verder heeft de gemeenteraad op initiatief van het CDA steun uitgesproken voor het Afferdens initiatief bij De Alverman.

Energiek aan de slag, mooi om te mogen doen!

Jacob Knoops

CDA-fractievoorzitter gemeente Bergen