CDA WIL DUURZAME INVESTERINGEN

Bergen, lagere belastingen en duurzaamheid vanaf 2017

Het college van B&W heeft onlangs de programmabegroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De economie is zich aan het herstellen. Dat vertaalt zich in een zonniger beeld op de gemeentelijke financiŽn. Het CDA wil dat de inwoners hiervan profiteren door een combinatie van duurzame investeringen en een verlaging van de geplande OZB-verhoging.
Bergen heeft de afgelopen jaren de belastingen moeten verhogen voor een sluitende begroting. Desondanks behoort de belastingdruk in de gemeente tot de laagsten van Limburg. Het CDA wil dat zo houden. ĎDe afgelopen jaren hebben CDA en PK een gedegen financieel beleid gevoerd. In combinatie met de economische ontwikkelingen zijn we daardoor als gemeente financieel gezond. Het college stelt voor de OZB met 4,75% te laten stijgen in lijn met eerder gemaakte afspraken. Het CDA vindt dat gezien de huidige ontwikkelingen te veel en ziet mogelijkheden om die stijging verantwoord te beperken.í stelt CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops.

Tegelijkertijd wil het CDA meer gaan investeren in duurzaamheidsmaatregelen. IdeeŽn van inwoners, opgehaald in werksessies, zullen vertaald kunnen gaan worden in concrete duurzaamheidsinitiatieven. Het CDA wil daarnaast dat de gemeente zelf ook initiatieven gaat ontplooien. De gemeenteraad heeft onlangs besloten te onderzoeken op welke wijze het dak van het gemeentehuis beschikbaar gesteld kan worden voor het leggen van zonnepanelen door burgers in combinatie met de gemeente. Een andere gedachte is om het vervangingsmoment van de verwarmingsketels in de gemeenteloods te benutten om een milieuvriendelijke stookketel te installeren waarbij het houtafval van de gemeente omgezet wordt in warmte.

Tot slot wil het CDA dat nieuwe investeringen op een duurzame manier worden uitgevoerd. Knoops: ĎHet CDA heeft zich sterk gemaakt voor renovatie van de Oranjebuurt in Afferden en de Kruisstraat in Wellerlooi. Als we daar gaan investeren willen wij dat tegelijkertijd met de bewoners en Destion gekeken wordt naar energiebesparingsmogelijkheden en duurzaamheidsinvesteringen in de wijk. Daarnaast zie ik mogelijkheden voor duurzame openbare verlichting. De verlichting van het fietspad Bergen-Siebengewald is onder de maat. Wat zou het mooi zijn als we langs dit traject onze eerste dynamische verlichting realiseren die aangaat als het fietspad daadwerkelijk gebruikt wordtí.  Op 1 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.