GEMEENTERAAD STELT BEELDVISIE N271 VAST

Met de beeldkwaliteitsvisie geeft de gemeenteraad transparante sturing aan toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen rondom de N271. Aanleiding hiervoor is een door het CDA ingediende motie.

Het CDA wil de landschappelijke samenhang tussen de N271 en de omgeving versterken. Dat betekent behoud en herstel van het historische laanbeeld met inheemse bomen. Onder de bomen door is het gewenst vrij zicht te houden op bos, de Maas en agrarisch landschap. Het aanbrengen van gesloten beplanting of hoge geluidswallen is daarom niet gewenst

Het CDA wil werk maken van het vergroten van de biodiversiteit. Het groenbeheer zal hier verder op afgestemd worden. Met wisselend succes worden daar al volop experimenten mee uitgevoerd. Vaak gaat dat al goed, soms kan en moet het beter, zoals op de ovonde.

Tot slot steunt het CDA de duidelijkheid die gecreŽerd is over de plekken waar wel en niet gebouwd kan worden langs de N271. Dat betekent onder meer dat er ruimte is voor een gepaste invulling van het plan Lammerskamp II in Well en woningbouw aan de Lindenlaan in Nieuw-Bergen. Mooi zo!

John Cornelissen, raadslid CDA