STEUN VOOR ‘AFFERDEN SAMEN BETER’

Het CDA wil dat de gemeente Bergen de vereniging ‘Afferden Samen Beter’ financieel gaat ondersteunen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die fractievoorzitter Jacob Knoops heeft ingediend bij het college van B&W.

Goed praktijkvoorbeeld

Afferden Samen Beter is een burgerinitiatief voor alle inwoners van Afferden met als hoofddoel de samenredzaamheid op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid te versterken voor de langere duur met als leidraad positieve gezondheid. Inmiddels heeft de vereniging zo’n 50 leden die zich hiervoor inzetten. Het college van B&W stak diverse keren de loftrompet over dit initiatief. In april 2021 stelde de gemeenteraad het ‘Beleidskader Participatie en Zelfsturing 2021’ vast. In dat beleidskader werd het Afferdense initiatief als goed praktijkvoorbeeld benoemd. Het niet toekennen van een subsidieaanvraag is daarmee in tegenspraak.

Hardheidsclausule

Het CDA wil dat het huidige gemeentelijke subsidiebeleid wordt herzien zodat burgerinitiatieven als deze makkelijker financieel ondersteund kunnen worden. Binnen het huidige subsidiebeleid heeft B&W echter ook de mogelijkheid subsidie te verstrekken door gebruik te maken van een hardheidsclausule voor uitzonderingssituaties. ‘Dan moet het college wel gebruik maken van die mogelijkheid’ stelt Knoops.

Dorpsraden

Het CDA is daarnaast verbaasd over de bureaucratische afwijzing van de jaarlijkse subsidie voor de dorpsraden van Aijen en Nieuw Bergen omdat die aanvragen een paar dagen te laat binnen waren. Met de schriftelijke vragen roept fractievoorzitter Knoops het college van B&W op deze subsidies alsnog toe te kennen.

Afhankelijk van de beantwoording van de vragen zet het CDA de subsidiekwesties op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van  14 februari a.s.