ARMOEDEBESTRIJDING BERGEN: PREVENTIE EN MEEDOEN.

Het CDA heeft in de afgelopen jaren diverse keren aandacht gevraagd voor de toename van armoede in onze gemeente. Op initiatief van raadslid Hennie Nillesen is eerder besloten om subsidie toe te kennen aan de Vincentiusvereniging voor onder andere de verspreiding van voedselpakketten. Ook de instelling van een jeugdcultuur- en sportfonds  heeft onlangs op verzoek van het CDA plaatsgevonden.

‘Ik ben verheugd met het vandaag door het college van B&W gepresenteerde beleidsplan armoedebestrijding. Door onze gemeente wordt daadwerkelijk geïnvesteerd in mensen die het minder hebben getroffen door hun passende handvatten te bieden. Het sociale hart van de CDA-PK coalitie komt hiermee tot zijn recht’ aldus Hennie Nillesen. ‘Het vangnet aan regelingen is gedegen verruimd om volwassenen, maar met name kinderen actief deel uit te laten maken van de maatschappij.’