CDA: ‘Geen arbeidsmigranten in hostellerie de Hamert’

Recent is bekend geworden dat een aantal horecalocaties in de gemeente Bergen in andere handen zijn overgegaan met als mogelijk doel om daar arbeidsmigranten te huisvesten. Het gaat dan om locaties waar een horecabestemming of een gemengde bestemming op zit. De huidige omschrijvingen in het bestemmingsplan geven zo nu en dan aanleiding voor een discussie over het antwoord op de vraag of de huisvesting van arbeidsmigranten op een aantal locaties met een horecabestemming nu verboden is of niet. ‘Hostellerie de Hamert is zo’n locatie waar juridisch gezien onduidelijkheid over zou kunnen bestaan’ zegt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops ‘Voor het CDA is het echter volstrekt helder dat op die locatie huisvesting van arbeidsmigranten ongewenst is’.

De gemeenteraad van Bergen heeft het zekere voor het onzekere genomen. Voor de horecalocaties waar juridische discussie over de bestemming zou kunnen ontstaan heeft de raad onlangs een voorbereidingsbesluit genomen op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening. Dit besluit betekent in de praktijk dat gedurende maximaal een jaar er zeker geen huisvesting van arbeidsmigranten in de horecalocaties kan plaatsvinden. In de tussentijd kan dan een bestemmingsplan worden voorbereid dat is afgestemd op het nog door de gemeenteraad vast te stellen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het CDA vroeg in januari door middel van schriftelijke vragen al aandacht voor de huisvestingsproblematiek. Knoops: ‘Het college van B&W heeft met het genomen voorbereidingsbesluit nu maximaal een jaar de tijd om een goed beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor te bereiden. Ook onze gemeente zal een bijdrage moeten leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. Die bijdrage moet wat het CDA betreft passen bij de omvang van onze gemeente en de vraag naar huisvesting door ondernemers in onze gemeente’.

In het huidige bestemmingsplan Buitengebied 2018 is de huisvesting van arbeidsmigranten in beperkte mate en onder voorwaarden toegestaan binnen agrarische bestemmingen