WAA aan de slag met doorontwikkeling plan De Alverman

Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA) kan aan de slag met verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen inzake De Alverman. Een meerderheid van de commissie Samenleving heeft hiervoor het groene licht gegeven.

De partijen PK, VVD en CDA vonden dat uitbreiding van De Alverman voldoet aan alle eisen van de gemeente en de wensen van de gebruikers. ''Er is gesproken met alle belanghebbenden. Er ligt een plan dat draagkracht heeft in het dorp. De WAA kan verder met doorontwikkeling van het plan Alverman.''

Met dit besluit lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van touwtrekken binnen Afferden over de komst van een MFA in Afferden. Hoe verdeeld het dorp is bleek nog eens aan het begin van de commissievergadering. Brigitta den Boer die als voorzitter van WAA de beste papieren in handen had, gaf als inspreker aan dat langer talmen niet verantwoord was gezien de onrust en onzekerheden binnen het dorp.