Goed bezochte Algemene Ledenvergadering CDA afdeling Bergen Lb.

Tijdens de ALV stond bijpraten en vooruitblikken centraal. Allereerst praatte fractievoorzitter Jacob Knoops ons bij over het reilen en zeilen in de politiek. Vervolgens vertelde Antoon Splinter op een smeu´ge manier over zijn eerste vijf maanden als wethouder. Daarna was het tijd om te spreken over het plan de campagne voor de komende Tweede kamerverkiezingen. In de rondvraag kreeg eenieder de gelegenheid om zijn onderwerp(en) aan de orde te stellen. Niet overal kon direct een antwoord op gegeven worden maar de ontbrekende zullen er zeker nog komen.

Al met al een zeer zinvolle avond voor het CDA afdeling Bergen Lb.