CDA BERGEN WIL LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING

 Het college van B&W heeft onlangs een voorstel voor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De tarieven om de afvalcontainers te ledigen kunnen hetzelfde blijven als dit jaar. Het vastrecht dat elke huishouden betaalt moet verhoogd worden om de afvalverwerkingskosten te kunnen dekken. B&W stellen voor het tarief met € 10,-- per jaar te verhogen. Het CDA ziet mogelijkheden die verhoging te beperken tot € 5,--. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops zal hiertoe een wijzigingsvoorstel indienen bij de gemeenteraad. ‘De belastingdruk in onze gemeente behoort al jaren tot de laagsten van Limburg. Het CDA wil dat zo houden. Ons voorstel om de geplande OZB-verhoging te beperken is eerder door de gemeenteraad overgenomen. Nu doen we een financieel verantwoord voorstel om de verhoging van de afvalstoffenheffing te halveren.’ aldus Jacob Knoops.