CDA ZET DICHTSLIBBENDE A73 OP POLITIEKE AGENDA

De A73 is een belangrijke logistieke as voor Limburg en in het bijzonder van Noord Limburg. Op bepaalde delen slipt deze weg steeds verder dicht. Bijna dagelijks staan er files. Ook vaak buiten de provinciegrens op grondgebied van Brabant en Gelderland waar veelvuldig sprake is van ongevallen. Het belemmert de ontsluiting van Limburg en dupeert het bedrijfsleven in ernstige mate.

Voor de CDA afdelingen Bergen, Gennep, Venray en Mook & Middelaar is dit aanleiding geweest om te bevorderen dat de Provincie Limburg in Den Haag gaat aandringen op maatregelen om de doorstroming op de A73 te verbeteren. Namens de vier gemeentelijke afdelingen verdedigde fractievoorzitter Jacob Knoops (CDA Bergen) afgelopen week met succes een voorstel om aandacht aan deze problematiek te gaan besteden.

Tijdens een drukbezochte ledenvergadering in Roermond lokte Knoops een stemming over dit onderwerp uit. Het resultaat is dat de A73 wordt opgenomen in het CDA verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten in 2019. Daarnaast heeft Tweede kamerlid Martijn van Helvert toegezegd de problematiek aan te kaarten bij de Minister van Infrastructuur & Milieu.