Waar staat het CDA afdeling Bergen Lb. voor?

Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA is iedere mens uniek. Ook ziet het CDA de mens als iemand die typisch in gemeenschappen leeft: gezin, school, familie, vereniging, buurt, Daarom staat voor het CDA de gemeenschap, waarin ieder mens zich kan ontplooien, centraal.

De betrokkenheid van mensen bij die gemeenschappen is het ware draagvlak van de gemeente. Wij zien voor ons geen plek in het versleten politieke links-rechts-schema. Het CDA heeft een geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek: sociaal op sociaal-economisch gebied, degelijk als het gaat om geld of om ondernemen, vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden.

Het CDA wil een degelijke betrouwbare politieke beweging zijn, die nieuwe wegen inslaat waar altijd vaste waarden aan ten grondslag liggen. Het CDA heeft duidelijke standpunten over de toekomst, waarbij het er om gaat om zaken in de lokale samenleving voor elkaar te krijgen. Geen wollige verhalen, maar een heel concreet verkiezingsprogramma. Met oog voor wat voor mensen belangrijk is. Daarom dagen wij iedereen uit om actief met ons mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Zeker in een tijd waarin bezuinigen ons dwingen tot het maken van keuzen, moeten besluiten op de steun van de gemeenschap kunnen rekenen. Besturen met draagvlak dus.

Maar ook appelleren wij aan de verantwoordelijkheid van mensen zelf, individueel of in georganiseerd verband. Daarmee beschikken wij over een geweldig potentieel om leefbaarheid in dorpen en wijken vorm te geven. Besturen is soms ook afstand durven nemen, verantwoordelijkheden daar te leggen waar kennis en kunde aanwezig zijn. Samenwerking met en ruimte geven aan de lokale gemeenschap vinden wij belangrijk. Deze interactie zoeken wij bewust op!

Het CDA: Samen voor een Beter Bergen!

Bergen, november 2021

Maurice Linders

Afdelingsvoorzitter CDA Bergen

 

Hoe zit onze afdeling in elkaar?

In deze regio stemt bijna 40% op het CDA terwijl maar 1% lid is. Door een grotere achterban kan het CDA sneller reageren op signalen uit de bevolking.

Het CDA in de gemeente Bergen is dus op zoek naar mensen die het CDA een warm hart toedragen en/of interesse hebben in politiek.

Als lid van het CDA ontvang je 6 maal per jaar de CDA-krant met landelijke en provinciale, actuele, zaken rondom de politiek en onze partij.
Daarnaast ontvang je regelmatig CDA-nieuws van de afdeling uit de gemeente. Bovendien wordt je in de gelegenheid gesteld om thema-avonden en jaarvergaderingen te bezoeken.

LID WORDEN?

Neem even contact op met het partijsecretariaat:

Rick van Veen
Koperstraat 9
5855 DG Well
06-81341607
rjcvveen@hotmail.com

 

of het fractiesecretariaat:

John Cornelissen
Bergse Heide 3
5854 PW Bergen
06-36191213
0485-341395


john.cornelissen@hetnet.nl