TOCH SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN EN DORPSRADEN

Het college van B&W heeft besloten alsnog subsidie toe te kennen aan de vereniging ‘Afferden Samen Beter’, Vrouwen Maasduinen en aan de dorpsraad Nieuw Bergen. Eerder kende het college de subsidie aan de dorpsraad Aijen alsnog toe.

De herziene besluiten zijn het gevolg van door het CDA ingediende vragen naar aanleiding van de eerdere afwijzing van deze subsidieaanvragen. Binnen het huidige subsidiebeleid heeft B&W de mogelijkheid gebruik te maken van de hardheidsclausule voor uitzonderingssituaties. Tot verbazing van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops maakte het college van die mogelijkheid geen gebruik. Dat is nu wel gebeurd.

‘Waar het om gaat is dat goede burgerinitiatieven door de gemeente gezien en ondersteund worden. Dat stimuleert mensen om hun werk voor de gemeenschap voort te zetten. Het is belangrijk voor deze mensen en onze dorpen dat de subsidies alsnog zijn toegekend.’ reageert Knoops tevreden op de nieuwe besluiten.