LAGE BELASTINGEN IN DE GEMEENTE BERGEN

De belastingen in de gemeente Bergen behoren tot de laagste van de provincie Limburg. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde ‘Belastingoverzicht 2019’ waar de provincie de gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten met elkaar vergelijkt. Voor eigenaren van woningen scoort Bergen een mooie vierde plek. Voor huurders van woningen is dat een vijfde plek. Dat betekent dat een huurder in Bergen zo’n € 130,-- minder belastingen betaalt dan de gemiddelde huurder in de provincie Limburg. Voor eigenaren is de rekening gemiddeld ruim € 70,-- lager.

“De gemeentelijke belastingen zijn in Bergen relatief laag. Dat willen we zo houden de komende jaren” aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. In het coalitieakkoord dat CDA, PK en VVD spraken de partijen af de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te laten zijn. Knoops: ‘De gemeenteraad heeft in de begroting 2019 besloten de OZB niet te verhogen. Als het even kan proberen we ook in 2020 geen verhoging door te voeren.’.