De 10 hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma 2018 2022 van het CDA in Bergen
Het CDA streeft naar een samenleving waarin betrokken burgers samen leven, werken en bouwen aan een hechte gemeenschap.

Zorgverlening wordt gegarandeerd door de gemeente en zodanig georganiseerd dat de meest passende zorg wordt verleend binnen de kaders van de beschikbare middelen. We laten niemand in de steek.

Wij streven naar dorpen die kunnen bouwen op een krachtige gemeenschap, passende woningbouw, goede zorgvoorzieningen, breed gedragen gemeenschappelijke faciliteiten en een sterk verenigingsleven.

Snel internet wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd voor het hele buitengebied en op industrieterrein De Flammert.

Achterstallig onderhoud aan wegen en overige infrastructuur wordt zo snel mogelijk weggewerkt.

In het buitengebied blijft ruimte voor agrarische ontwikkeling. Gemeente, ondernemers en bewoners zijn samen verantwoordelijk voor een goede leefomgeving.

De ontwikkeling van recreatie en toerisme is in balans met de belangen van de bewoners van de gemeente en de draagkracht van de natuur.

Realisatie van een energielandschap gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om Bergen in 2030 energieneutraal te krijgen.

We geven ruimte aan de rivier en leggen alleen dijken aan als het niet anders kan. De ruimtelijke kwaliteit is leidend.

Vanuit haar breed gedragen positie in de samenleving is het CDA in Bergen altijd bereid haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen

 

Om het gehele programma te lezen klik hier!