Waardering en ondersteuning voor vrijwilligers

Wekelijks zijn in Nederland 5,5 miljoen vrijwilligers actief. Het CDA heeft daarom bij de regering meer aandacht gevraagd voor dit belangrijke werk. Het CDA wil bijvoorbeeld regels voor vrijwilligers met een uitkering schrappen, minder ingewikkelde regels voor de onkostenvergoedingen van vrijwilligers en onderzoeken of een gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers die met kinderen werken beschikbaar kan worden gemaakt. In de gemeenteraad heeft het CDA het belang onderstreept van de maatschappelijke prestaties die verenigingen met hun vrijwilligers verrichten. Het pleidooi van het CDA om niet te tornen aan de subsidies voor verenigingen kreeg bij die gelegenheid steun. Vrijwilligerswerk verdient waardering en ondersteuning. Het CDA zal zich hiervoor in 2016 blijven inspannen. Voor nu wens ik alle vrijwilligers en u allen een gezellige Kersttijd toe.

Jacob Knoops, fractievoorzitter.