CDA GEEFT GELD VOOR ARMOEDEBESTRIJDING

Op initiatief van CDA raadslid Hennie Nillesen heeft de gemeenteraad in 2011 besloten een jaarlijkse subsidie aan de Vincentiusvereniging in Bergen toe te kennen van € 1.000,--. De vrijwilligers van deze vereniging houden zich bezig met het uitdelen van voedselpakketten en het anderszins helpen van mensen en gezinnen die te maken hebben met armoede. De voortdurende economische crisis heeft ook in de gemeente Bergen geleid tot een forse toename van het aantal mensen dat aangewezen is op de voedselbank.  Reden voor de gemeente Bergen om de jaarlijkse bijdrage te verhogen naar € 2.500,--. ‘De verhoogde bijdrage is een erkenning van het belangrijke werk dat de Vincentiusvereniging doet in onze gemeente.  Werk dat helaas nodig is.’ aldus het CDA. Het Bergense CDA heeft onlangs € 200,-- verdiend met een schoonmaakactie in het kader van het project ‘Schone Maas’. De politieke partij stelt dit bedrag beschikbaar voor armoedebestrijding.  Hennie Nillesen: ‘Wij hebben dat geld niet nodig maar de mensen die door de Vincentiusvereniging worden geholpen helpen des te meer.’

 

Onderschrift bij foto:  CDA raadslid Hennie Nillesen overhandigt een cheque van € 200,-- aan de Vincentiusvereniging.