VERKEERSVEILIGHEID BERGEN KRIJGT PRIORITEIT

Voorstel CDA overgenomen

 

Het pleidooi van het CDA om op korte termijn meer aandacht te besteden aan knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid krijgt steun. Het college van B&W heeft besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om nog dit jaar extra financiŽle middelen beschikbaar te stellen om de maatregelen met de hoogste prioriteit uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere  om verkeersveiligheidsmaatregelen rondom scholen, een veilige aansluiting van het nieuwe fietspad op de N271 naar de Dorpsstraat in Afferden en een aantal maatregelen als gevolg van wensen van dorpsraden en burgers. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: ĎDe gemeentelijke financiŽn laten het weer toe om voorzichtig aan meer te investeren in de openbare ruimte. Verkeersveiligheid heeft daarbij voor het CDA prioriteit. Ik ben blij met het besluit van het college van B&W om binnenkort een voorstel voor extra geld aan de gemeenteraad voor te leggen.í