OVERLEG UITBREIDING WINKELBESTAND SIEBENGEWALD

H&P stuurt bericht aan de gemeenteraad

Het overleg tussen Erik Lanting van H&P supermarkt en het college van B&W over de uitbreiding van de winkels in Siebengewald verloopt positief. Dat heeft Lanting in een bericht aan alle leden van de gemeenteraad laten weten. Hij verzoekt de gemeenteraad het eerder genomen voorbereidingsbesluit, dat door velen ‘bouwstop’ werd genoemd, in stand te houden totdat het overleg met het college is afgerond.

Eerder hebben CDA en PK gevraagd onderzoek te doen naar de plannen van H&P om op die wijze goed onderbouwd hierover te kunnen besluiten. De conclusie van het onderzoek is dat deze plannen positief zijn voor de leefbaarheid van Siebengewald en geen nadelen hebben voor de andere dorpen in de gemeente. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat er nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen de gemeente en Lanting. ‘Het is nu zaak dat H&P en het college van B&W de ruimte krijgen om dat overleg te voeren. Ik ben er van overtuigd dat het door de VVD en KERN ingediende initiatiefvoorstel om het eerder genomen voorbereidingsbesluit nu in te trekken in het nadeel werkt voor de ontwikkelingen in Siebengewald. Ik ben daarom blij met het bericht van de heer Lanting aan de gemeenteraad.’ aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops