Stelling: In de gemeente Bergen krijgen ondernemers álle ruimte voor het ontplooien van initiatieven.

In ons coalitie akkoord staat het volgende: ‘Onze belangrijkste kwaliteit is het bezit van de fantastische natuurlijke omgeving, met als hoogtepunt het gebied Maasduinen. Maar ook onze directe ligging aan de Maas en onze meerjarenplannen rondom het Maaspark Well zijn uniek te noemen. Bergen bezit dus volop kansen om de kwaliteiten uit te bouwen. Op die manier ligt een recreatieve landelijke status voor het grijpen. Dit kan echter alleen lukken indien (lokale) ondernemers deze handschoen oppakken. Als gemeente zullen we voorwaarden scheppen om dit te realiseren.’ Daarmee zijn er dus volop mogelijkheden voor ondernemers nu en op de lange termijn. Ook de agrarische sector, het MKB en de bedrijvigheid op ons industrieterrein zijn en blijven van grote betekenis voor onze gemeente.

Rob Arts: Ondernemersinitiatieven verdienen steun!