CDA WIL STARTERSWONINGEN WELL

De gemeente Bergen is al geruime tijd in overleg met een projectontwikkelaar om te komen tot de bouw van starterswoningen in Well. Dat overleg leidt tot op heden niet tot het gewenste resultaat.  Het CDA wil dat de gemeente desnoods  andere  initiatieven gaat nemen om er voor te zorgen dat de bouw zo snel mogelijk kan starten.

In Well is behoefte aan betaalbare starterswoningen. Met de bouw van starterswoningen ontstaan er betere kansen voor  jongeren om te blijven wonen in Well. De bouw van starterswoningen levert daarmee  een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.  Het CDA wil dat de gemeente zich niet langer afhankelijk stelt van de projectontwikkelaar alleen. CDA fractievoorzitter Rob Arts: ‘Als het niet opschiet met de projectontwikkelaar moet de gemeente maar samen met potentiele kopers de bouw van de woningen gaan realiseren’.  Het Wells Forum heeft onlangs een enquête gehouden naar de belangstelling voor starterswoningen. Bij voldoende belangstelling kan de gemeente in overleg treden met belangstellenden om vervolgens over te gaan tot aankoop van grond en het maken van een stedenbouwkundig plan, aldus het CDA.