SCHOLEN BERGEN EN WELLERLOOI MET SLUITING BEDREIGD

Het huidige kabinet van VVD en PvdA is voornemens  scholen van minder dan 100 leerlingen op termijn te sluiten. De scholen van (oud) Bergen en Wellerlooi worden daardoor rechtstreeks met sluiting bedreigd. Het CDA heeft het college van B en W opgeroepen tegen de plannen van VVD staatssecretaris Dekker in het geweer te komen.

Hoewel de plannen van het kabinet nog in het parlement behandeld moeten gaan worden,  is de dreiging van sluiting van kleine scholen funest voor de leefbaarheid van kleine kernen. Daarom wil het Bergense CDA dat  nu met kracht tegen de kabinetsvoornemens geprotesteerd gaat worden. CDA raadslid Brigitte Bauer:  ‘Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. De schoolbesturen van de scholen gaan daar over.  Ik begrijp niet waarom men vanuit Den Haag zich moet gaan bemoeien met de scholen in onze gemeente. Zo’n norm van 100 leerlingen werkt in de Randstad misschien nog wel. Maar op het platteland slaat dat echt nergens op.’ In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft het CDA de andere partijen in de gemeenteraad gevraagd zich te scharen achter het CDA om op die manier sluiting van scholen in onze gemeente te voorkomen.