Rekenkamercommissie: niet om politie af te rekenen

In een rekenkameronderzoek gaat het niet om ‘rekenen’ laat staan om ‘politiek afrekenen’ van gemaakte fouten. Het doel van een onderzoek is om de positie van de gemeenteraad te versterken en daarmee tevens het vertrouwen van burgers in de raad en het gemeentebestuur. De rekenkamercommissie kijkt in haar onderzoek hoe de sturing en controle door de raad kan verbeteren. Onlangs was ik in Venlo bij een bijeenkomst van Limburgse gemeenteraadsleden. Daar bleek dat alle raden het moeilijk vinden om grip te houden op samenwerkingsverbanden waarin gemeenten deelnemen. Ook onze gemeenteraad kan de sturing en controle verbeteren op bijvoorbeeld de WAA, Veiligheidsregio, de zorgsamenwerking en de Limburgse belastingsamenwerking. Een mooie uitdaging voor de nieuwe rekenkamercommissie om met bruikbare aanbevelingen te komen. Ik kijk er naar uit!

 

Jacob Knoops

Fractievoorzitter CDA.